کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۰ - ظلم صاحبان ولایت

گاهی ممکن است ما در معرض ظلم قرار بگیریم ؛ از سوی کسانی که حق ولایت بر گردن مان دارند.. حال این ظلم می تواند آگاهانه باشد، یا ناآگاهانه و ناخواسته!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۰ - ظلم صاحبان ولایت

هشدار! خروج از دایره احترام و انصاف، در برابر کسانی که حق ولایت بر گردن ما دارند، به هیچ وجه جایز نیست! حتی اگر از سوی آنان، مورد ظلم قرار گرفته باشیم.

گاهی ممکن است ما در معرض ظلم قرار بگیریم ؛ از سوی کسانی که حق ولایت بر گردن مان دارند.. حال این ظلم می تواند آگاهانه باشد، یا ناآگاهانه و ناخواسته!

در چنین حالتی منصفانه ترین رفتار و واکنش از سوی ما چه می تواند باشد؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share