کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۱ - انصاف خداوند

انصاف خداوند حکم می کند؛ که بندگانش هم پاداش اعمالشان را بطور کامل دریافت کنند، هم جزای اعمالشان را.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۱ - انصاف خداوند

انصاف خداوند، پاداش و جزای انسانها را؛ در زمان و مکانی که قابلیت اجرای کامل انصاف را داشته باشد؛ تام و تمام به سویشان باز میگرداند.

انصاف خداوند حکم می کند؛ که بندگانش هم پاداش اعمالشان را بطور کامل دریافت کنند، هم جزای اعمالشان را.

پس چرا اینهمه مسئولان و ظالمانی که در حق بسیاری از انسانها ظلم می کنند، از بقیه سرحال تر و موفق ترند؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share