کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۳ - هلاک کننده ترین بی انصافی ها

هلاک کننده ترین بی انصافی ها؛ بی انصافی در حق زیردستانی است که به خاطر برتری جویی و خودخواهی مدیران و رؤسای خود، مورد ظلم قرار می گیرند! 

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۳ - هلاک کننده ترین بی انصافی ها

بی انصافی در حق زیردستانِ بی دفاع، از هلاک کننده ترین بی انصافی هاست...

هلاک کننده ترین بی انصافی ها؛ بی انصافی در حق زیردستانی است که به خاطر برتری جویی و خودخواهی مدیران و رؤسای خود، مورد ظلم قرار می گیرند! 

داد این مظلومان، خانمان برانداز است برای ظالمان.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share