کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۴ - مهربانها و بی خیالها

اگر گرسنگی، درد، مصیبت، بیماری، و گره های دیگران آزارمان نمی دهد؛ تا انصاف فاصله ای از فرش تا عرش داریم. 

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۴ - مهربانها و بی خیالها

بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر/ که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ/ که نقش جرم و نشان ستم نخواهد ماند

"مهربان ها "برای رسیدن به انصاف، آماده اند! اما دست "بی خیال ها" هرگز بدان نخواهد رسید.

اگر گرسنگی، درد، مصیبت، بیماری، و گره های دیگران آزارمان نمی دهد؛ تا انصاف فاصله ای از فرش تا عرش داریم. 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share