کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۲ - خودشناسی

چگونه می توانیم از مراتب مختلف ظلم در حقّ دیگران، دور شده ... و به مقام اَمنِ انصاف برسیم؟ [همانجا که دیگران، در کنارمان، احساس امنیت کنند!]

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۲ - خودشناسی

در جامعه ای که انسانها «کودک عزیز روان» خود را در فقر و گرسنگی رها کرده اند، فراگیری ظلم، امری بدیهی است.

چگونه می توانیم از مراتب مختلف ظلم در حقّ دیگران، دور شده ... و به مقام اَمنِ انصاف برسیم؟

[همانجا که دیگران، در کنارمان، احساس امنیت کنند!]

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share