احکام روزه ۲/ مفطرات روزه (۸ مرجع)

احکام روزه ۲/ مفطرات روزه
احکام روزه ۲/ مفطرات روزه (۸ مرجع)

احکام روزه ۲/ مفطرات روزه (۸ مرجع)

در این نوشتار بخش دوم از سری پرسش و پاسخ های احکام روزه، مفطرات روزه بر طبق نظر ۸ تن از مراجع عظام تقلید تقدیم حضورتان می گردد...

باعنایت الهی جهت تسهیل امر تبلیغ، با توجه به سوالات پر تکرار پرسشگران در ماه مبارک رمضان سالهای گذشته، این بخش تدوین شده است.

در این سری مطالب نظرات مراجع عظام تقلید ذیل در حد امکان بیان شده است:

حضرات آیات عظام امام خمینی رحمه الله، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و نوری همدانی

ماه رمضان, احکام ماه رمضان, احکام, روزه, احکام روزه, مفطرات روزه

مفطرات روزه

۱- خوردن و آشامیدن

آدامس و سقز

همه مراجع: جویدن آدامس و سقز اگر شیرینی یا ذراتی از آن از حلق پایین برود، روزه را باطل می کند.

 

چشیدن غذا

همه مراجع: چشیدن غذا اشکال ندارد و اگر سهواً چیزی از حلق پایین برود اشکال ندارد و روزه صحیح است.

 

باقی ماندن مزه غذا

همه مراجع: اگر صرفاً مزه غذا در دهان باقی بماند فرو دادن آب دهان اشکال ندارد.

 

فروبردن آب دهان

همه مراجع: فرو بردن آب دهان اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.

 

فروبردن اخلاط سر و سینه

همه مراجع غیر از آیات عظام، سیستانی و شبیری زنجانی: فروبردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرونبرد
آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی: ... ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد.

 

فرو بردن آب دهانی که مزه عفونت می دهد.

همه مراجع: اگر صرفاً آب دهان مزه عفونت بدهد، فرو بردن اشکال ندارد.

 

خلال کردن

همه مراجع: خلال کردن دندان ها در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً از حلق پایین  رود روزه صحیح است.

 

مسواک زدن

همه مراجع: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً خمیردندان پایین برود اشکال ندارد. البته اگر می داند چیزی از حلق پایین می رود نباید مسواک بزند.

 

مزه خمیردندان

همه مراجع: اگر بعد از مسواک زدن فقط مزه آن در دهان باقی بماند اشکالی ندارد و فرو بردن آب دهانی که مزه خمیردندان می دهد اشکال ندارد.

 

سرمه کشیدن

همه مراجع: سرمه روزه را باطل نمی کند، ولی اگر مزه یا بوی آن به حلق برسد کراهت دارد.

 

آرایش کردن (غیر از سرمه)

همه مراجع: آرایش بانوان موجب بطلان روزه نمی شود، ولی اگر رعایت نامحرم نشود ثواب روزه را کم می کند.

 

خوردن قرص

آیا اگر بیماری بتواند با مصرف قرص در طول روز، روزه بگیرد بر او واجب است روزه بگیرد؟
همه مراجع: خوردن قرص در هر حال روزه را باطل می کند. لذا لازم است در صورت امکان و ضرر نداشتن ساعات مصرف قرص را تغییر دهد و الا نباید روزه بگیرد.

 

قرص زیرزبانی

آیا مصرف قرص زیرزبانی در حال روزه جایز است؟ (به حلق نمی رسد، بلکه از زیر زبان جذب بدن می شود و انرژی زا هم نیست)
آیات عظام خامنه ای سیستانی: استفاده از چنین قرصی روزه را باطل نمی کند.
آیت الله مکارم شیرازی: درصورتی که مجبور باشد استفاده کند، ولی بعداً روزه را قضا کند.

 

تزریق آمپول غذایی (تقویتی)

آیا روزه دار می تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟
آیت الله شبیری: باید خودداری کند.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر در رگ تزریق می شود اجتناب کند.
آیات عظام امام، خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند.
آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی کند.

 

تزریق آمپول دارویی و بی حسی و غیر تقویتی

همه مراجع غیر از آیات عظام مکارم و رهبری: اشکال ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر عضلانی است اشکال ندارد، ولی اگر در رگ تزریق می شود اجتناب کند.
آیت الله خامنه ای: اگر عضلانی است اشکال ندارد و اگر در رگ تزریق می شود بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.
 

تزریق واکسن

همه مراجع: با توجه به اینکه واکسن نه غذایی است و نه در رگ تزریق می شود به نظر اشکال ندارد.

 

سرم زدن

آیت الله مکارم شیرازی، شبیری زنجانی: باید اجتناب کند.
آیات عظام خامنه ای، وحید: بنا بر احتیاط واجب از سرم غذایی خودداری کند.
آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی کند. (با کتاب روزه تطبیق شود)

 

تزریق خون

آیا تزریق خون به شخص روزه دار موجب بطلان روزه می شود؟
آیات عظام سیستانی صافی: اشکالی ندارد.
آیت الله خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.
آیت الله شبیری زنجانی: روزه را باطل می کند.
آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط اتمام روزه و قضای آن است.

 

اهداء خون

همه مراجع: خون دادن روزه دار به خودی خود روزه را باطل نمی کند، ولی اگر او را دچار ضعف می کند کراهت دارد.
چنانچه می داند طوری ضعیف می شود که از ادامه روزه ناتوان می شود در حال روزه جایز نیست خون بدهد.

 

کشیدن دندان

همه مراجع: کشیدن دندان به خودی خود کراهت دارد، ولی روزه را باطل نمی کند؛ البته اگر می داند که با کشیدن دندان ناخودآگاه خون از حلق پایین می رود جایز نیست دندان را بکشد، مگر در صورت ضرورت که روزه را بعداً قضا می کند.
البته اگر سهواً خون پایین برود روزه صحیح است.

 

قطره گوش و چشم

همه مراجع: ریختن قطره در گوش و بینی اشکال ندارد.

 

قطره بینی

همه مراجع: اگر از راه بینی به حلق برسد و فرو رود روزه را باطل می کند.

 

آندوسکوپی

آیا واردکردن اشیای غیرخوراکی از طریق حلق، مانند لوله آندوسکوپی و... به داخل بدن روزه را باطل می کند؟
آیات عظام خامنه ای، مکارم، سیستانی، صافی گلپایگانی: آندوسکوپی مبطل روزه نیست، مگر اینکه همراه موادی باشد که وارد حلق گردد، در این صورت از جهت مواد روزه باطل می شود.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۲-جماع

همه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می کند اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

 

ملاعبه با همسر

همه مراجع: ملاعبه با همسر بدون خروج منی، به خودی خود روزه را باطل نمی کند، ولی کراهت دارد.
تذکر: اگر ملاعبه موجب خروج منی شود برای تعیین تکلیف به رساله مرجع مراجعه شود.

 

بوسیدن همسر

همه مراجع: بوسیدن همسر به خودی خود روزه را باطل نمی کند و اگر از روی لذت باشد کراهت دارد.

 

خروج مذی (آب شهوت)

همه مراجع: خروج رطوبتی که با تحریک های مختصر جنسی خارج می شود و به آن مذی می گویند، به خودی خود موجب بطلان روزه نیست.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۳-استمناء

همه مراجع: اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خودکاری کند که منی از او خارج شود، روزه اش باطل می شود.

 

احتلام در روز (خروج منی در خواب)

همه مراجع: محتلم شدن در روز، ضرری به روزه نمی زند و مستحب است بلافاصله غسل جنابت کند، ولی اگر غسل نکند درهرحال به روزه لطمه نمی زند. البته به خاطر نماز، واجب است غسل کند.

 

خوابیدن بااینکه می داند محتلم خواهد شد

همه مراجع: هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، جایز است بخوابد و روزه اش درهرحال صحیح است.

 

نگاه به نامحرم

همه مراجع: نگاه حرام به نامحرم روزه را باطل نمی کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می شود.

 

فیلم و عکس های مستهجن

همه مراجع: نگاه کردن فیلم و عکس های مستهجن به خودی خود روزه را باطل نمی کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می شود.

تذکر: اگر منی خارج شده است به رساله مرجع تقلید مراجعه شود.

 

ارتباط مجازی با نامحرم (تلفن، پیامک، چت و...)

همه مراجع: هرگونه ارتباط مجازی با نامحرم به خودی خود روزه را باطل نمی کند، ولی چون معمولاً مفسده دارد موجب نقصان ثواب روزه می شود.
تذکر: اگر منی خارج شده است، به رساله مرجع تقلید مراجعه شود.

 

خروج مذی (آب شهوت)

همه مراجع: خروج رطوبتی که با تحریک های مختصر جنسی خارج می شود و به آن مذی می گویند، به خودی خود موجب بطلان روزه نیست.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۴-دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین صلوات الله علیهم

نسبت دروغ به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (صلوات الله علیهم) بدون توجه به  دروغ بودن آن
همه مراجع: اگر روزه دار در ماه رمضان، مطلبی را بدون توجه به دروغ بودن یا نبودن آن، به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (صلوات الله علیهم) نسبت دهد و سپس معلوم شود که دروغ بوده است روزه اش صحیح است.

 

نسبت دروغ به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (صلوات الله علیهم) با یقین به صدق

همه مراجع: اگر روزه دار یقین کند که مطلبی دروغ نیست و آن را به خدا یا پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (صلوات الله علیهم) نسبت دهد و سپس مشخص شود که دروغ بوده روزه اش صحیح است.

 

 دروغ

همه مراجع: دروغ گفتن در امور روزمره، روزه را باطل نمی کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می شود.

 

قسم دروغ

همه مراجع: قسم دروغ روزه را باطل نمی کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می شود.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۵-رساندن غبار غلیظ به حلق

بخور دادن

آیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخارآب روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه بخارآب به گونه ای باشد که در دهان جمع شود و فرو رود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه را باطل می کند.
آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب این است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.
آیت الله وحید خراسانی خرسانی: احتیاط واجب این است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند.
آیت الله شبیری زنجانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه بخارآب به گونه ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود درصورتی که احتمال می داده است که به حلق خواهد رسید احتیاط واجب این است که روزه را بگیرد و بعداً قضا کند.

 

بخار حمام

آیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخارآب روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه بخارآب به گونه ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه را باطل می کند.
آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب این است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.
آیت الله وحید خراسانی (خویی و تبریزی): احتیاط واجب این است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند.
آیت الله شبیری زنجانی: فروبردن بخارآب روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه بخارآب به گونه ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود درصورتی که احتمال می داده است که به حلق خواهد رسید احتیاط واجب این است که روزه را بگیرد و بعداً قضا کند.
آیت الله نوری: احتیاط واجب است که از بخار غلیظ اجتناب کند. ولی اگر بخار به حدی باشد که در دهان تبدیل به آب شود روزه اش را باطل می کند.

 

سیگار کشیدن

همه مراجع: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.

 

اسپری تنفسی (آسم)

آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد.
آیت الله سیستانی: چنانچه رطوبتی وارد مجرای غذا نشود مانعی ندارد.
آیت الله شبیری: اگر چیزی را به صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن می شود، مانعی ندارد و روزه اش صحیح است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اگر مضطر به استعمال باشد به قدر ضرورت اکتفا کند و روزه را بگیرد و اگر دون اسپری نمی تواند قضا کند برای هرروز یک مد طعام هم بدهد.

 

عطر زدن (استعمال بوی خوش)

همه مراجع تقلید: عطر زدن مانعی ندارد و روزه را باطل نمی کند.

 

بو کردن گل و گیاه

همه مراجع: بو کردن گل و گیاه روزه را باطل نمی کند، ولی کراهت دارد.

 

بوهای تندوتیز

همه مراجع: رسیدن بوی تند مواد شوینده و سفیدکننده و ... روزه را باطل نمی کند.

به طورکلی بوییدن هیچ بویی موجب بطلان روزه نمی شود.

 

رنگ کردن و حنا گذاشتن موی سر و ریش و ابرو

همه مراجع: رنگ کردن و حنا گذاشتن موی سر و ریش و ابرو روزه را باطل نمی کند.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۶-فروبردن سر در آب

آیات عظام امام، خامنه ای، مکارم، صافی گلپایگانی: فروبردن تمام سر در آب بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.
آیت الله وحید خراسانی: فروبردن تمام سر در آب روزه را باطل می کند.
آیت الله سیستانی: فروبردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند، هرچند کراهت شدید دارد.
آیت الله شبیری: فروبردن تمام سر در آب، روزه را باطل نمی کند، ولی حرام است.
 

زیر دوش رفتن

همه مراجع: زیر دوش رفتن های متعارف روزه را باطل نمی کند، چون تمام سر زیرآب قرار نمی گیرد.

 

حمام کردن

همه مراجع: حمام کردن روزه دار اگر موجب ضعف شود، کراهت دارد ولی روزه را باطل نمی کند.

 

شنا کردن

همه مراجع: شنا کردن اگر تمام سر زیرآب قرار نگیرد روزه را باطل نمی کند.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۷-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیت الله سیستانی: کسی که در شب جنب شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظیفه اش تيمّم است تيمّم ننمايد، بايد روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب، آن را به نيّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس بايد روز ديگری را نیز روزه بگيرد و چون معلوم نيست روزه آن روز ديگر، قضا است يا عقوبت است، آن روز را نيز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگيرد.
آیت الله مکارم شیرازی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.
آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیت الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظیفه اش تيمّم است تيمّم ننمايد، بايد روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب، آن را به نيّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس بايد روز ديگری را نیز روزه بگيرد و چون معلوم نيست روزه آن روز ديگر، قضا است يا عقوبت است، آن روز را نيز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگيرد.
آیت الله مکارم شیرازی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.

 

خوابیدن جنب در شب ماه رمضان

آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیت الله سیستانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، بايد روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب، آن را به نيّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس بايد روز ديگری را نیز روزه بگيرد و چون معلوم نيست روزه آن روز ديگر، قضا است يا عقوبت است، آن روز را نيز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگيرد.
آیت الله مکارم شیرازی شیرازی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.

 

خوابیدن زنی که از حیض و نفاس پاک شده است در شب ماه رمضان

آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیت الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، بايد روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب، آن را به نيّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس بايد روز ديگری را نیز روزه بگيرد و چون معلوم نيست روزه آن روز ديگر، قضا است يا عقوبت است، آن روز را نيز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگيرد.
آیت الله مکارم شیرازی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.

 

فراموش کردن غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان

آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، روزه آن روزش باطل است، ولی باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند، اما کفاره ندارد.
آیت الله سیستانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، بايد روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب، آن را به نيّت قربت مطلقه انجام دهد. سپس بايد روز ديگری را نیز روزه بگيرد و چون معلوم نيست روزه آن روز ديگر، قضا است يا عقوبت است، آن روز را نيز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگيرد، البته کفاره ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، به احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند، البته کفاره ندارد.

 

فراموش کردن غسل حیض و نفاس قبل از اذان صبح در ماه رمضان

آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سیستانی: اگر زنی در شب ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید روزه اش صحیح است.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر زنی در ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است. یعنی باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضا کند.

 

جهل به جنابت و غسل نکردن تا اذان صبح

همه مراجع: کسی که نمی داند جنب شده و تا اذان صبح غسل نکند، روزه او صحیح است، اما برای خواندن نماز باید غسل کند و اگر نمازی را بدون غسل خوانده قضا نماید.

 

مس میت در حال روزه

اگر روزه دار مس میت که موجب غسل می شود، انجام دهد، روزه باطل می شود؟
همه مراجع: مس میت در حال روزه موجب بطلان روزه نمی شود.

 

غسل مس میت برای روزه

کسی که غسل مس میت به عهده دارد لازم است قبل از اذان صبح غسل کند؟
همه مراجع: کسی که مس میت کرده است می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد. البته برای اقامه نماز واجب است غسل کند.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۸-اماله کردن

همه مراجع: اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می کند.

کفاره اماله عمدی

اگر روزه دار از روی عمد با چیز روان اماله کند آیا علاوه بر قضا کفاره هم دارد؟
آیات عظام خامنه ای، مکارم، صافی گلپایگانی، نوری: هم قضا و هم کفاره دارد.
امام خمینی رحمه الله: قضا واجب است و بنا بر احتیاط واجب کفاره هم دارد.
آیات عظام سیستانی، شبیری: فقط قضا واجب است و کفاره واجب نیست.

 

استعمال شیاف (اماله جامد)

همه مراجع: استعمال شیاف جامد روزه را باطل نمی کند، ولی کراهت دارد.

احکام روزه 2/ مفطرات روزه (8 مرجع)

۹-قی کردن (استفراغ)

همه مراجع: استفراغ کردن عمدی روزه را باطل می کند ـ گرچه برای درمان و امثال آن باشد ـ ولی اگر سهواً یا از روی فراموشی استفراغ کند روزه باطل نمی شود، ولی باید همه آنچه را بالا آورده از دهان بیرون بریزد، البته اگر چیزی بی­اختیار پایین برود روزه صحیح است.

 

کفاره قی کردن عمدی

اگر روزه دار از روی عمد قی کند، علاوه بر قضا کفاره هم دارد؟
آیات عظام: امام خمینی، سیستانی،شبیری، نوری: قضا واجب است، اما کفاره واجب نیست.
آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، وحید خراسانی: قضا واجب است و باید کفاره هم بدهد.
آیت الله صافی گلپایگانی: قضا واجب است و به احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد.

 

آروغ زدن

همه مراجع: آروغ زدن به خودی خود اشکال ندارد، ولی اگر آروغ بزند و بی اختیار چیزی در گلو یا دهان بیاید باید آن را بیرون بریزد. البته اگر بی اختیار فرورود روزه صحیح است.
تذکر: اگر انسان می داند یا احتمال می دهد که چنانچه آروغ بزند چیزی در گلو می آیند، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کند.
ماه رمضان, احکام ماه رمضان, احکام, روزه, احکام روزه, مفطرات روزه
مطالب مرتبط:
Share