کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۷ - صراط مستقیم

آنکس که دستش به انصاف نرسید؛ دائماً در مسیر صراط، تعادلش بهم خورده و در آتش های گوناگون سقوط می کند.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۷ - صراط مستقیم

انصاف، عامل اصلی حفظ تعادل انسان در مسیر صراط است.

انصاف ، رابطه‎ ی مستقیم با حفظ تعادل انسان در  "صراط مستقیم" دارد.
 
آنکس که دستش به انصاف نرسید؛ دائماً در مسیر صراط، تعادلش بهم خورده و در آتش های گوناگون سقوط می کند.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share