مجموعه ارتباط موفق ۱۹ - خیانت/ استاد شجاعی و دکتر انوشه

کسی که بخاطر تو، خیانت کرد؛ حتماً روزی به تو نیز خیانت خواهد کرد.

مجموعه ارتباط موفق ۱۹ - خیانت/ استاد شجاعی و دکتر انوشه

امام صادق علیه السلام :«... مَنْ خَانَ لَكَ خَانَك‏...» کسی که بخاطر تو، خیانت کرد؛ حتماً روزی به تو نیز خیانت خواهد کرد.[تحف العقول، النص، ص: ۳۱۶]

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و دکتر انوشه را در این زمینه بشنوید:

- هرگاه بخاطر کسی،
- بخاطر جلب نگاه کسی، 
- بخاطر خوشحال کردن کسی،

خدا را ندید گرفته و چهارچوب‌های انسانیِ خویش را دور زدی؛

حتماً حتماً حتماً از سوی همان نفر، آسیب، خیانت، دور زدن، و .... دریافت خواهی کرد.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share