ضیاءالصالحین صوت/خواهش مسیح - سیدجواد هاشمی | ضیاءالصالحین

صوت/خواهش مسیح - سیدجواد هاشمی

لیست

گوینده و صوت/خواهش مسیح - سیدجواد هاشمی
--------------------------------------------------

حکایتی از کتاب "داستان راستان" با صدای "سید جواد هاشمی"/حضرت عيسی(ع)به حواريانش فرمود:"من از شما خواهشی دارم. قول می‏دهيد که آن را برآوريد..."

زمان: (1:28)

Share