ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله فروغی

لیست
  • ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله فروغی
دانلود کلیپ سخنرانی کوتاه آیت الله علی فروغی با موضوع «راه نامحدود شدن انسان»

ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله علی فروغی اردبیلی

سخنرانی کوتاه و معرفتی آیت الله علی فروغی را با موضوع «راه نامحدود شدن انسان» به مدت 3 دقیقه مشاهده کنید. 

ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله فروغی

خلاصه ای از سخنرانی آیت الله فروغی در مورد راه نامحدود شدن انسان

نامحدود شدن، راه دارد، و راهش این است که به ضیافت الهی بروی و از اسماء الهی بخوری چشم حیوانی، تیزبینه، دنیا رو بهم میریزه، ولی چشم دل کور میشود. حسگرایی، انسان و ادراکش را محدود میکند عقل، انسان را بزرگ می کند بالاتر از عقل، دل هست، که افق بسیار بزرگ و مقام بالایی دارد جمیل مطلق، محیط بر هستی است.

ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله فروغی

بیشتر ببینید: مجموعه کلیپهای سخنرانی آیت الله فروغی

ببینید| راه نامحدود شدن انسان - آیت الله فروغی

Share