روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 79

دانلود هفتاد و نهمین قسمت از سری مجموعه صوتی روانشناسی قلب استاد محمد شجاعی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 79

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و نهم از سری مجموعه صوتی روانشناسی قلب استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 79

خدا برات چراغ گرفته
تا سالم برسی به آغوشش
دنبالش برو...

❖   اطاعت از خدا؛ هیچ دلیلی نداره جز؛ توی راهی قدم برداريم،که خدا روشنش کرده!

 راه روشن خدا؛ آخرش،تولد با قلب سالمه. دنبالش برو!

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی / بخش 59

⫸ ⫸ ⫸ ⫸جهت دسترسی به سایر جلسات روانشناسی قلب اینجا کلیک کنید.

 ⫸ ⫸ ⫸ ⫸ جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share