اعتكاف؛ يكى از رويش هاى انقلابى

(گلچينی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پيرامون «اعتکاف»)

1) اعتکاف، نشانه ی جهت گيری صحيح ماست
در ايام اعتکاف در ماه مبارک رجب، در بسيارى از مساجد سراسر کشور، جوانان ما، زنان و مردان از قشرها و سنين مختلف، رفتند و در مسجد ماندند؛ سه روز روزه گرفتند و با خدا مأنوس شدند. بعد از آن هم با گريه و اشک و آه، مسجد را وداع گفتند و بيرون آمدند، تا براى سال آينده آماده شوند. عزيزان من! اين براى يک جامعه، علامت خوبى است. «الّذينَ إنْ مَکنّا هُمْ فِى الأرْضِ أقامُوا الصّلوةَ» علامت يک حکومت الهى، علامت يک حرکت صحيح و داراى جهت گيرى صحيح است. اين را جدّى بگيريد و تقويت کنيد.
ديدار با طلاب و مردم قم به مناسبت 19 دى ماه 19/10/1375
2) بهترين جوانان، آن هايی هستند که صاحب فکر و با انديشه باشند
همين دانشگاه تهران ما، همين مسجد دانشگاه، شاهد عبادت و راز و نياز و نماز جماعت و اعتکاف و روزه دارىِ برجسته ترين جوانان اين مملکت است. بهترين جوانان هر کشور، جوانانى هستند که صاحب فکر و با انديشه باشند. قاعدتاً و غالباً در ميان دانشجويان، اين طور کسانى به صورت وافر پيدا مى شوند؛ البته در بين غير دانشجويان هم اين طور جوانان خوب هستند، ولى در زمان قديم -زمان ما که جوان بوديم- در ميان دانشجويان، در دانشگاه تهران و بعضى دانشگاه هاى ديگر و در همه ى ايران، شايد هزار نفر اعتکاف نمى کردند. در قم که مرکز دين و عبادت بود، شايد چند صد نفر طلبه اعتکاف مى کردند. معمول نبود؛ مردم دور بودند.
خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 12/10/1376
3) رجب، ماه خودسازی است
رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشيدن به جان است؛ ماه توسل، خشوع، ذکر، توبه، خودسازى و پرداختن به زنگارهاى دل و زدودن سياهى ها و تلخى ها از جان است. دعاى ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب، همه وسيله اى است براى اين  که ما بتوانيم دل و جان خود را صفا و طراوتى ببخشيم؛ سياهى ها، تاريکى ها و گرفتارى ها را از خود دور کنيم و خودمان را روشن سازيم. اين فرصت بزرگى است براى ما؛ به خصوص براى کسانى که توفيق پيدا مى کنند در اين ايام اعتکاف کنند.
خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 28/5/1384
4) اعتکاف يکى از رويش هاى انقلابى است
خوشا به حالتان معتکفين عزيز. پديده ى اعتکاف يکى از رويش هاى انقلابى است. ما اول انقلاب اين چيزها را نداشتيم. اعتکاف هميشه بود. زمان جوانى ما وقتى ايام ماه رجب فرا مى رسيد، در مسجد امام قم -آن هم فقط قم؛ در مشهد من اصلاً اعتکاف نديده بودم-، شايد پنجاه نفر، صد نفر فقط طلبه اعتکاف مى کردند. اين پديده ى عمومى؛ اين  که ده ها هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند، آن هم اغلب جوان، جزو رويش هاى انقلاب است. من يک وقت عرض کردم که انقلاب ما ريزش دارد، اما رويش هم دارد؛ رويش ها بر ريزش ها غلبه دارند. پس خوشا به حالتان معتکفين عزيز.
خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 28/5/1384
5) توصيه ی آيت الله خامنه ای به معتکفين
توصيه ى من اين است که در اين سه روزى که شما در مسجد هستيد، تمرين مراقبت از خود بکنيد. حرف که مى زنيد، غذا که مى خوريد، معاشرت که مى کنيد، کتاب که مى خوانيد، فکر که مى کنيد، نقشه که براى آينده مى کشيد، در همه ى اين چيزها مراقب باشيد رضاى الهى و خواست الهى را بر هواى نفستان مقدم بداريد؛ تسليم هواى نفس نشويد. تمرين اين چيزها در اين سه روز مى تواند درسى باشد براى خود آن عزيزان و براى ماها که اين جا نشسته ايم و با غبطه نگاه مى کنيم به حال جوانان عزيزمان که در حال اعتکاف هستند. با عملِ خودتان به ما هم ياد بدهيد. خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 28/5/1384
6) اين حرکت در دنيا نظير ندارد
هيچ وقت در اين کشور در طول سال هاى گذشته، از دوران جوانى و نوجوانى ما به ياد نداريم که در ماه رمضان، در مساجد کشور يا در مسجد گوهرشاد مشهد، مردم بيايند اعتکاف بکنند. در ايام البيض سه روزِ متعارف ماه رجب يا ماه شعبان، ما تعداد معدودى در قم ديده بوديم که اعتکاف مى کردند؛ آن هم غالباً طلبه ها. در غير آن معمول نبود. امروز در ايام اعتکاف، دانشگاه ها و مساجد و سرتاسر کشور و مساجد جامع، مملو از معتکفين است؛ علاوه ى بر آن، در دهه ى آخر ماه رمضان، جمعيت عظيمى مشغول اعتکاف بودند. چه کسانى؟ پيرمردها؟ پيرزن ها؟ نه، همين جوان ها، جوان ترين ها. اين ديگر در دنيا نظير ندارد. اين نسل جوان امروز ماست. امروز گرايش به دين و ارزش هاى انقلابى، وجه غالب جامعه است.

 

ديدار با مردم گرمسار 21/8/1385
----------------------------
منبع: farsi.khamenei.ir

Share