تبیین وظایف مسئولان انتخابات در بيانات مقام معظم رهبری

موضوع: 
مقام معظم رهبری

برداشتهای جناحی نباید در انتخابات تاثیر بگذارد
ممكن است كاندیداهاى انتخابات، وابسته به جناحهاى مختلف سیاسى باشند، یا خواهند بود - ایرادى هم ندارد - ممكن است با هم تنافسهایى داشته باشند؛ اما هیچ مسؤولى از مسؤولان، به هیچ وجه نباید اجازه بدهد كه برداشتهاى خطى، برداشتهاى جناحى و گرایشهاى گروهى، اندكى در این كار تأثیر بگذارد. این كار باید ان شاءاللَّه سالم و خالص و بدون اندكى خدشه انجام بگیرد؛ این است كه مردم را دلگرم خواهد كرد.[۱]
**********
بی بند و باری مالی ممنوع!
مسؤولان وظیفه دارند كه به شكایات اشخاص در هر مورد با كمال دقت و اهتمام رسیدگى كنند و اگر در گوشه یى از كشور به كسى ظلم شده باشد احقاق حق نمایند. همچنین مسؤولان ذیربط موظفند به گزارشهایى كه حاكى از بى ملاحظگى در برخى از مخارج تبلیغاتى است با دقت رسیدگى كنند و اگر كسانى خداى نخواسته در مصرف پول براى تبلیغ و معرفى نامزد ها دچار بى بند و بارى و دست اندازى به بیت المال شده باشند، آنان را براى تعقیب قانونى به مراجع ذیربط معرفى كنند و نتايج اقدام خود را به اين جانب گزارش دهند.[۲]
**********
باید معیار ها را درست فهمید
نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، یكى از مهم ترین كارهائى است كه انجام مى دهد؛ كار بسیار مهمى است، كار بسیار لازمى است. به جوسازى هائى كه علیه این كار می شود، ابداً نباید اعتناء كرد. البته كار را باید درست انجام داد. به   همان اندازه كه كار مهم است، به   همان اندازه سلامت كار مهم است. یعنى باید معیار ها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیار ها قبول كرد یا رد كرد. از این معیار ها نباید تخطى شود، كوتاهى هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.
معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت كند. گرایش سیاسى، گرایش گروهى، گرایش جناحى نباید دخالت كند. سفارش و توصیه نباید دخالت كند. معیار بایستى بین خود و خدا،   همان معیار قانونى باشد.[۳]
**********
مجلس جای فتنه گر ها نیست!
شما [اعضاى هیأت مركزى نظارت بر انتخابات] به عنوان یك ابزار اطمینان، نگذارید كه خداى ناكرده در این طریق اختلالى به وجود بیاید. اگر كسى فاسد است - فساد مالى، یا فسادهاى گوناگون اخلاقى، یا فساد عقیدتى و سیاسى - اگر كسى فتنه گرى مى كند، نظام را تضعیف مى كند و كارایى دستگاه ها را از آن ها مى گیرد - به تعبیر رسایى كه بین مردم رایج است: چوب لاى چرخ دستگاه مى گذارد - واقعاً نمى تواند در آن تریبون به آن عظمت حضور پیدا كند؛ او نباید وارد مجلس بشود. آن كسانى كه واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آن ها حاكى از این است كه براى خاطر هر انگیزه یى - یا به انگیزه هاى سیاسى، یا به انگیزه هاى شخصى و خصلتى - با نظام مقابله دارند، این ها نباید وارد مجلس بشوند؛ از این جهت بایستى خیلى رعایت كرد.[۴]
**********
شورای نگهبان حق مردم را ادا كند
شوراى نگهبان هم با كمال دقّت و امانت باید مراقب باشد كه هیچ گونه تخلّفى در انتخابات نشود. حقّ مردم است كه شوراى نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوّه مقنّنه راه پیدا كنند. شوراى نگهبان باید حقّ مردم را ادا كند و مانع شود از این كه بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه كشور امام شوند.[۵]
**********
مجریان انتخابات پایبندی خود به قانون را نشان دهند
هم مجریان، هم ناظران، باید پایبندى خودشان را به قانون نشان دهند. ملاك، قانون است؛ سلایق افراد ملاك نیست. آن قانونى كه در مجلس شوراى اسلامى تصویب و در شوراى نگهبان تأیید شده است، براى همه معتبر و حجت است؛ چه كسى كه آن قانون را مى پسندد، چه كسى كه آن قانون را نمى پسندد. قانون تا قانون است، همه موظّفند به آن عمل كنند.[۶]
**********
بازخوانی آراء با امانت و دقت
دست اندركاران انتخابات باید با هوشیارى تمام، كار خودشان را طورى به انجام برسانند كه هیچ خدشه اى در كار آن ها وارد نشود؛ یعنى قانون را رعایت كنند. من، هم از وزارت كشور دفاع مى كنم، هم از شوراى نگهبان دفاع مى كنم؛ هر دو دست اندركاران نظام اسلامى اند و هر كدام وظیفه اى دارند. وزارت كشور باید دقیقاً برطبق قانون عمل كند و نگذارد به آراءِ مردم خیانت شود. آراءِ مردم را تا آن جا كه وسع و قدرت دارند، گردآورى كنند و با امانت و دقّت تمام، این آراءِ را بازخوانى كنند، تا نتیجه معلوم شود.[۷]
**********
هیچ چیز از قانون عزیز تر نیست
باید سعى كنند انتخابات سالم باشد؛ این به عهده ى مجریان است؛ چه مجریان در دولت و وزارت كشور، چه در دستگاه شوراى محترم نگهبان.
باید مراقبت كنند. هیچ چیزى از قانون بالا تر و عزیز تر نیست.[۸]
**********
دستگاههاى دولتى نقش داور را ایفا كنند
دستگاههاى دولتى مراقب باشند كه نقش داور را ایفا كنند. در یك بازى ورزشى داور نقش مشخّصى دارد. اگر هر یك از دو تیمى كه با هم مسابقه مى دهند، پیروز شوند، در حقیقت داورى كه خوب داورى كرده، پیروز شده است؛ اما اگر داور رفت سراغ یكى از دو تیم - رفت سراغ این جناح یا آن خط - چه آن تیم پیروز شود، چه شكست بخورد، داور شكست خورده است. دستگاههاى دولتى نقش داورى خود را حفظ كنند و مراقب باشند گرایش به این حزب و آن حزب و این جناح و آن خط پیدا نكنند. قانون را مخلصاً، خالصاً رعایت كنند؛ همه چیز درست خواهد بود؛ مردم هم قدرت انتخاب پیدا مى كنند. البته كسانى كه به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مى شوند، معنایش این است كه این ها صلاحیت دارند و این معرفى، امضاى صلاحیت اینهاست. دستگاه ها بایستى مراقب باشند كه این امضاء بیهوده، خلاف و دروغ نباشد. این دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد كردنِ آدم صالح، هم پذیرفتنِ آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است. دستگاه ها مراقب باشند كه این خلاف ها انجام نگیرد.[۹]
**********
فریب دشمن را نخورید!
مسئولان از توطئه ى دشمن در كار انتخابات غافل نشوند. آن كسانى هم كه در انتخابات رأى نمى آورند، مواظب باشند آن كلاهى كه بر سر رأى نیاوردگان سال ۸۸ رفت، بر سر آن ها نرود؛ فریب نخورند.[۱۰]

 

بازنشر از: راسخون
--------------------------------
پی نوشت:

[۱] بیانات در دیدار با وزیر و مسؤولان وزارت كشور و استانداران‌ ۲۷/۹/۷۰.
[۲] پیام تقدیر از ملت عظیم الشأن بخاطر حضور شكوه‌مند در انتخابات مجلس ۲۵/۱۲/۷۴.
[۳] بیانات در دیدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئولین بخشهاى نظارتى ۲۰/۴/۸۶.
[۴] بیانات در دیدار با اعضاى هیأت مركزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره ى مجلس شوراى اسلامى  ۴/۱۲/۷۰.
[۵] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  ۱۳/۱۱/۷۸.
[۶] بیانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز عید سعید فطر ۱۸/۱۰/۷۸.
[۷] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  ۱۳/۱۱/۷۸.
[۸] بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی ۱۹/۱۰/۹۰.
[۹] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم  در آستانه سالروز قیام ۱۹ دی ۱۸/۱۰/۸۲.
[۱۰] بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۴/۱۱/۹۰.

Share