دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان

ویژه نامه ماه مبارک رمضان؛ ادعیه روزانه
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان بصورت تصویری

دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان

ضمن تبریک حلول شهر رمضان، ماه ضیافت الله؛ ماه تهذیب و تزکیه نفس در این ویژه نامه دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان به همراه متن دعا و ترجمه ادعیه روزانه تقدیم شما کاربران عزیز می گردد. امید است که در خلوت ها و مناجات های خود ما را نیز از دعای خیر خود بهره مند سازید.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ؛
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده که راهنمای مردم و دلایلی روشن از هدایت و جدایی ( بین حق و باطل ) است. [آیه 185 سوره مباکه بقره]

دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان

دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف عنوان
1

تصویر و متن دعای روز اول ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز اول ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز اول ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز اول ماه رمضان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

تصویر دعای روز اول ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

پوستر دعای روز اول ماه رمضان/ سی ساغر سحری 1

2

تصویر و متن دعای روز دوم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز دوم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز دوم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز دوم ماه رمضان

تصویر دعای روز دوم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

3

تصویر و متن دعای روز سوم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز سوم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز سوم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز سوم ماه رمضان

تصویر دعای روز سوم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان

4

تصویر و متن دعای روز چهارم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز چهارم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز چهارم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز چهارم ماه رمضان

تصویر دعای روز چهارم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

5

تصویر و متن دعای روز پنجم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز پنجم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز پنجم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز پنجم ماه رمضان

تصویر دعای روز پنجم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز پنجم ماه مبارک رمضان

6

تصویر و متن دعای روز ششم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز ششم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز ششم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز ششم ماه رمضان

تصویر دعای روز ششم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز ششم ماه مبارک رمضان

7

تصویر و متن دعای روز هفتم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز هفتم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز هفتم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز هفتم ماه رمضان

تصویر دعای روز هفتم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز هفتم ماه مبارک رمضان

8

تصویر و متن دعای روز هشتم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز هشتم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز هشتم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز هشتم ماه رمضان

تصویر دعای روز هشتم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز هشتم ماه مبارک رمضان

9

تصویر و متن دعای روز نهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز نهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز نهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز نهم ماه رمضان

تصویر دعای روز نهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز نهم ماه مبارک رمضان

10

تصویر و متن دعای روز دهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز دهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز دهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز دهم ماه رمضان

تصویر دعای روز دهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز دهم ماه مبارک رمضان

11

تصویر و متن دعای روز یازدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز یازدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز یازدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز یازدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز یازدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز یازدهم ماه مبارک رمضان

12

تصویر و متن دعای روز دوازدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز دوازدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز دوازدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز دوازدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز دوازدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

13

تصویر و متن دعای روز سیزدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز سیزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز سیزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز سیزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز سیزدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

14

تصویر و متن دعای روز چهاردهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز چهاردهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز چهاردهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز چهاردهم ماه رمضان

تصویر دعای روز چهاردهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

15

تصویر و متن دعای روز پانزدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز پانزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز پانزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز پانزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز پانزدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

16

تصویر و متن دعای روز شانزدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز شانزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز شانزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز شانزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز شانزدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

17

تصویر و متن دعای روز هفدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز هفدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز هفدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز هفدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز هفدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز هفدهم ماه مبارک رمضان

18

تصویر و متن دعای روز هجدهم ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز هجدهم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز هجدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز هجدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز هجدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان

19

تصویر و متن دعای روز نوزدهم ماه رمضان + فایل PSD

فایل لایه باز دعای روز نوزدهم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز نوزدهم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز نوزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز نوزدهم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

20

تصویر و متن دعای روز بیستم ماه رمضان + فایل PSD

 

فایل لایه باز دعای روز بیستم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز بیستم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز بیستم ماه رمضان

تصویر دعای روز بیستم ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیستم ماه مبارک رمضان

21

تصویر و متن دعای روز بیست و یکم ماه رمضان + فایل PSD

فایل لایه باز دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

تصویر دعای روز 21 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

22

تصویر و متن دعای روز بیست ودوم ماه رمضان + فایل PSD

فایل لایه باز تصویر دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز بیست و دوم ماه رمضان

تصویر دعای روز 22 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

23

 

تصویر و متن دعای روز بیست و سوم ماه رمضان + فایل PSD

فایل لایه باز تصویر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

24

تصویر و متن دعای روز 24 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 24 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 24 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 24 ماه رمضان

تصویر دعای روز 24 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

25

تصویر و متن دعای روز 25 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 25 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 25 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 25 ماه رمضان

تصویر دعای روز 25 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

26

تصویر و متن دعای روز 26 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 26 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 26 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 26 ماه رمضان

تصویر دعای روز 26 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست وششم ماه مبارک رمضان

27

تصویر و متن دعای روز 27 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 27 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 27 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 27 ماه رمضان

تصویر دعای روز 27 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

28

تصویر و متن دعای روز 28 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 28 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 28 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 28 ماه رمضان

تصویر دعای روز 28 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

29

تصویر و متن دعای روز 29 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 29 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 29 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان + ترجمه منظوم ترکی

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

30

تصویر و متن دعای روز 30 ماه رمضان + فایل PSD

تصویر لایه باز دعای روز 30 ماه رمضان

فایل لایه باز دعای روز 30 ماه رمضان

فایل لایه باز تصویر دعای روز 30 ماه رمضان

 

دعاى روز سى ام ماه مبارک رمضان

کلمات کلیدی: 
Share

دیدگاه‌ها

ممنون