فضیلت ماه رمضان-3/فلسفه روزه

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
----------------------------------------

قال الصادق علیه السلام:
انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند.

منبع: من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43.

Share