فضیلت ماه رمضان-8 /اهمیت روزه

ماه رمضان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم فی الحر جهاد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

منبع: بحار الانوار، ج 96، ص 257.

Share