فضیلت ماه رمضان-9 /روزه نفس

ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام:
صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.

امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود:
روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست.

منبع: غرر الحکم، ج 1 ص 416.

Share