فضیلت ماه رمضان- 10/روزه واقعی

ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام:
الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام علی علیه السلام فرمود:
روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند.

منبع: بحار ج 93 ص 249.

Share