پیام دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان/ نیکی به دیگران

نیکی به دیگران

پیام دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان: نیکی به دیگران
----------------------------------------------

«أللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَیَّ فيهِ الْإحسانَ وَ كَرِّهْ فيهِ  الْفُسُوقَ وَ العِصيانَ وَ حَرِّمْ عَلَیَّ فيهِ السَخَطَ وَ النّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ؛
خدايا! در اين روز، احسان و نيکويی را محبوب من گردان و فسق و معاصی را ناپسندم قرار ده و در اين روز، خشم و آتش قهرت را بر من حرام گردان. به ياری خودت، ای فريادرس فريادخواهان!»

پیام های دعا:
۱. دوست داشتن احسان و نیکوکاری
۲. پرهیز از فسق و گناه
۳. حرام شدن آتش عذاب الهی

Share