پیام دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان/ بخشش گناهان

بخشش گناهان

پیام دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان: بخشش گناهان
----------------------------------------------
«أللَّهُمَّ لاتُؤاخِذْنی فيهِ بالْعَثَرات وَ اَقِلْنی فيهِ مِنَ الْخَطايا وَ الْهَفَواتِ وَ لاتَجْعَلْنی فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَ الآفاتِ بِعزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلمينَ؛
خدايا! در اين روز مرا به لغزش هايم مؤاخذه مفرما، عذر خطاها و سستی هایم را بپذير و مرا هدف بلاها و آفت ها قرار مده. به حق عزت و جلالت، ای عزت بخش مسلمانان!»

پیام های دعا:
۱. درخواست عدم مؤاخذه به خاطر لغزش ها 
۲. پذیرفتن عذر خطاها و سستی ها
۳. قرارنگرفتن در مسیر بلاها و آفت های دنیا
۴. عزت از خداست

Share