پیام دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان/ خشوع

خشوع

پیام دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان: خشوع
----------------------------------------------

«أللَّهُمَّ ارْزُقْنی فيهِ طاعةَ الخاشعينَ وَاشْرَحْ فيهِ صَدری بِإنابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ؛
خدایا! در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع را نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا فرما. به حق امان بخشی خودت، ای ایمنی دل های ترسان.»

پیام های دعا:
۱. عبادت خاشعانه
۲. درخواست شرح صدر
۳. در امان بودن دل های خداترس

Share