استاد کلامی زنجانی

یا علی بن موسی الرضا از استاد کلامی زنجانی به سبک من آمدم ای خدا درد خود دوا کنم

مولودی ترکی امام رضا علیه السلام از استاد کلامی زنجانی/ سبک ای ایران

شعر استاد کلامی زنجانی در میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

شعر مذهب جعفری از استاد کلامی زنجانی

شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام

اشعار شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السلام - سری اول

مهدی رسولی

بارالها قلبی زار ائیلر حرم سیز قبرلر با صدای مهدی رسولی

دعای قنوت نماز عید فطر | www.ziaossalehin.ir | سایت ضیاءالصالحین

دعای قنوت نماز عید فطر و ترجمه منظوم ترکی آن

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی