اشعار استاد کلامی زنجانی

نوحه بویانیب قانه نماز اوسته حسین از سیدطالع برادیگاهی

بویانیب قانه نماز اوسته حسین از سیدطالع برادیگاهی (کلیپ، صوت، متن)

رجزخوانی استاد کلامی - یاران قیامت اولدی میدان کربلاده

رجزخوانی استاد کلامی زنجانی - یاران قیامت اولدی میدان کربلاده (کلیپ، صوت، متن)

نوحه محرم گلدی از سید صادق موسوی ترکمانی 1443

نوحه محرم گلدی از سید صادق موسوی ترکمانی ۱۴۴۳ (کلیپ، صوت، متن)

استاد حاج داود علیزاده

نوار کامل حضرت سلیمان و ملکه سبا ۱۳۸۵ داود علیزاده

نوحه من آغلیرام بالام گولور از سیدطالع برادیگاهی

من آغلیرام بالام گولور از سیدطالع برادیگاهی (کلیپ، صوت، متن)

نوحه حسین حسین با صدای سید پیمان باکویی و پسرش

نوحه حسین حسین با صدای سید پیمان باکویی و پسرش (کلیپ، صوت، متن)

شعر استاد کلامی برای انتخابات با صدای خودشان

شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

عاشق اولسان حیدره، باخ رهبره…

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

حاج مهدی رسولی

نوحه بوگئجه کلثومه مهماندور علی/ مهدی رسولی + متن

نماهنگ هرچه داریم از رضا داریم ما با صدای ابوالفضل مشکینی

نماهنگ هرچه داریم از رضا داریم ما با صدای ابوالفضل مشکینی + متن