خمس

فصل دوم : مسایل عبادات، نماز، زکات، خمس، روزه، حج، امر و نهی، کفارات و مقدمات آنها

بخش دوم : واجبات و محرمات عملی کردارهای روا و ناروا

 

آیت الله بهجت(ره)

خمس در کلام آیت الله بهجت (ره)

خمس فریضه ای الهی

نرم افزار و کتاب خمس فریضه ای الهی

خمس دستور مهم اسلامی

نرم افزار و کتاب خمس دستور مهم اسلامی

احکام خمس

نرم افزار و کتاب احکام خمس

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.