ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عقل

عاقل

عاقل از منظر قرآن کریم

خانواده آسمانی

خداوند فرمودند: «ونفخت فیه من روحی»[سوره حجر - آیه 29].

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

قرآن کریم  به صراحت هدف از خلقت جن و انس را مسئله «عبودیت و بندگى» می دانند و می فرماید:

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) : «خداوند عزوجل ملائکه را از عقل آفرید و در آنان شهوت قرار نداد و حیوانات را از شهوت آفرید و در آنان ع

نزول كتاب مقدس تورات,حضرت موسی بن عمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مطالعه ؛ باب ورود به عالَم عقل فعّال

انتقال به ملکوت عالم

اهمیت تفکر و خودشناسی برای رشد انسان

انتقال به ملکوت عالم

انتقال به ملکوت عالم

خداشناسی

يعنى حقيقت ذات الهى با عقل قابل شناختن نيست نه مفاهيم صفات. اصولاً کار عقل، درک مفهوم است. عقل يعنى آن قوه اى که مفاهيم کلى را درک مى کند. مصداق را يا بايد به تجربه حسى يافت يا با تجربه درونى که به اصطلاح ما همان علم...

علم داراى مراتب است و از مرتبه عالیه هستى (بارى تعالى) تا انسان و حتى موجودات غیر ذوی العقول نیز داراى علم هستند و بین همه موجودات عالم هستى و علم می توان به تناسب خودشان و ظرف وجودیشان نسبت برقرار کرد. بر خلاف حکمت، که فقط از ویژگی ها و صفات...