احادیث

نیت خوب و روزی

امام صادق علیه السلام: من حسنت نيته زيد في رزقه.
نیت خوب روزی را افزایش می دهد.

منبع: اصول کافی 2/105.

عزت

امام علی علیه السلام فرمودند:

محبت

امام على عليه السلام:
عنه عليه السلام : الكريمُ يَلينُ إذا استُعطِفَ، و اللَّئيمُ يَقسُو إذا اُلطِفَ.[1]

شتاب در کار

و قال علیه السلام: مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الاِْمْكَانِ، وَ الاَْنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ.

ایثار

امام على عليه السلام : بهترينِ مردم، كسى است كـه در تنگ دستى اش ايثارگر و شكيبا باشد.

بهترین خنده

امام على عليه السلام: خَيرُ الضِّحكِ التَّبسُّمُ؛
بهترين خنده، تبسّم است.

حقوق همسایه

پيامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) درباره حقوق همسايه فرمودند:

حقوق والدین

امام صادق عليه السلام: 
خداى متعال، سرپيچى كننده از پدر و مادر را سركش و تيره بخت قرار داده است.

محو بندگی

حدیث قدسی
يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى؛
ای فرزند آدم!خودت را محو بندگی من کن تا قلبت را پر از بی نیازی کنم.