فضیلت ماه رمضان-7 /روزه سپر آتش جهنم

ماه رمضان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم جنة من النار.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

منبع: الکافی، ج 4 ص 162.

Share