ضیاءالصالحین دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان | ضیاءالصالحین

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینى یادت را ومهیا كن مرا در آنروز براى انجام سپاس گذاریت به كـرم خودت و نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

Share