کم خونی و انواع آن/ بخش دوم

آنمی

تشخیص آزمایشگاهی کم خونی
CBC شامل:
MCV-RBC (میانگین حجم هر گلبول قرمز)
RDW-HB (پهنای گستردگی گلبول های قرمز)
Hct برای مردان بالغ هموگلوبین کمتر از 13gr/dl و برای زنان بالغ این مقدار 12gr/dl کم خونی محسوب می شود.
سرعت ته نشست گلبول های قرمز(ESR)
اندازه گیری فریتین
میزان آهن سرم
ترانسفرین
میزان فولات سرم
میزان ویتامین B12 سرم
الکتروفورز هموگلوبین
آزمایش عملکرد کلیه (همانند اندازه گیریCr  سرم)
چنانچه تشخیص دشوار باشد، آسپیراسیون مغز استخوان وضعیت سلول های بنیادی مولد گلبول های قرمز را مشخص می کند.
تقسیم بندی کم خونی  بر اساس اندازه گلبول های قرمز:
اندازه گلبول قرمز بر پایه میزان حجم میانه گلبولی یا MCV بیان می شود.
اگر گلبول ها کوچکتر از اندازه طبیعی باشند (کمتراز ۸۰) کم خونی میکروسیتیک
اگر اندازه طبیعی داشته باشند (۸۰-۱۰۰) کم خونی نورموسیتیک
چنانچه بزرگتر از طبیعی باشند (بیش از۱۰۰) کم خونی ماکروسیتیک
کم خونی میکروسیتیک :
نخست نتیجه کمبود هموگلوبین است که می تواند چند دلیل داشته باشد:
1- کم خونی فقر آهن
2- کم خونی وابسته به بیماری مزمن مثل آرتریت روماتویید
3- تالاسمی
4- کم خونی سیدروبلاستیک اکتسابی (مسمومیت با سرب)
کم خونی فقرآهن :
شایعترین نوع کم خونی که گلبول های قرمز در زیر میکروسکوپ، بیشتر هایپوکروم (رنگ پریده) ومایکروسیت (کوچک) هستند. آهن یک قسمت اصلی در ترکیب هموگلوبین است و کمبود آن سبب کاهش ورود هموگلوبین به داخل گلبول قرمز می شود.
علل کم خونی فقر آهن :
در زنان ◄ هدر رفتن خون در زمان عادت ماهانه
زخم های خونریزی دهنده دستگاه گوارش◄ آزمایش خون پنهان در مدفوع (STOOL/ OB ) ،آندوسکوپی قسمت بالایی دستگاه گوارش، آندوسکوپی قسمت زیرین دستگاه گوارش (کولونوسکوپی)
در زنان یائسه و مردان ◄ احتمال اینکه خونریزی دستگاه گوارش به علت پولیپ کولون و یا سرطان کولورکتال
آلودگی  با انگل کرم قلابدار، آمیب، شیستوزومیاز و تریکوریس تریکیورا(کرم شلاقی) است.
رژیم غذایی فاقد آهن کافی
کم خونی نورموسیتیک
کم خونی نورموسیتیک وقتی است که هموگلوبین کاهش یافته ولی اندازه گلبول های قرمز طبیعی است (MCV  طبیعی).
علل آن عبارتنداز:
خونریزی شدید
کم خونی وابسته به بیماری مزمن
کم خونی آپلاستیک (نارسائی مغز استخوان)
کم خونی همولیتیک

ادامه دارد...
---------------------------------
مطالب تکمیلی

کم خونی و انواع آن/ بخش اول

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.