نرم افزار/ خواب پریشان

موضوع: 
بخش اول: واژه شناسی و تاریخچه استفاده از رویا در میان فرقه ها و مدعیان؛ بخش دوم: ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین، در بهره گیری از رویا جهت تشخیص حجت الهی؛ بخش سوم: جایگاه خواب در تشخیص حجت الهی از نگاه روایات
خواب پریشان

خواب پریشان: نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی​
مشخصات کتاب:
سرشناسه: شهبازیان، محمد، 1359 -
عنوان و نام پدیدآور: خواب پریشان: نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی
مشخصات نشر: قم: موسسه بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)، 1394.
مشخصات ظاهری: 96 ص.
شابک: 978-600-7120-66-8
شماره کتابشناسی ملی: 3786438
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ فرضیه ی مخالف؛ بخش اول: واژه شناسی و تاریخچه استفاده از رویا در میان فرقه ها و مدعیان؛ بخش دوم: ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین، در بهره گیری از رویا جهت تشخیص حجت الهی؛ بخش سوم: جایگاه خواب در تشخیص حجت الهی از نگاه روایات؛ کتابنامه؛ سایت ها
--------------------
به نقل از قائمیه

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.