ضیاءالصالحین فیلم / حكم تزريق آمپول در حال روزه - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم تزريق آمپول در حال روزه - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم تزریق آمپول و یا سرم در ماه مبارک رمضان چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share