نرم افزار و کتاب/ شب قدر - شهید بهشتی

موضوع: 
دانلود نرم افزار و کتاب/ شب قدر - شهید بهشتی (ره)
کتاب شب قدر

عنوان کتاب: شب قدر
سرشناسه: بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۰.
نویسنده: محمد حسینی بهشتی (قدس سره)
تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی (قدس سره)
ناشر: تهران: روزنه، ۱۳۹۰.
شابک: 978-964-334-361-3
یادداشت: چاپ قبلی: بقعه، ۱۳۸۳.
موضوع: علی بن ابی طالب (علیهماالسلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- خطبه ها
موضوع: شب قدر
رده بندی کنگره : BP۲۵۹/۶۴/ب۹ش۲ ۱۳۹۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۳۷
شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۳۲۲۳۷
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ شب قدر؛ روزهاى آخر زندگى حضرت على(علیه السلام)؛ سیماى پرهیزگاران(1

Share