عالم برزخ و قیامت برای مومنین

عالم برزخ
برزخ عالمی بین دنیا و آخرت است؛ درباره دیدار با بستگان و اقوام، از روایاتی استفاده می شود اموات با هم در ارتباط هستند.

عالم برزخ و قیامت برای مومنین

آیا در عالم برزخ اگر جزو مومنین باشیم میتوانیم با اقوام خویش که جزو مردگان هستند تا قیامت بمانیم؟ و اینکه قیامت برای شیعیان چقدر طول می کشد جایی خواندم هزار سال است ولی برای مومنین چند لحظه؟

پاسخ:

برزخ عالمی بین دنیا و آخرت است درباره دیدار با بستگان و اقوام، از روایاتی استفاده می شود که اموات با هم در ارتباط هستند. از امام علی (علیه السلام) می پرسند: آیا مردگان با هم گفتگو و انس دارند؟ امام فرمودند: آری، اگر پرده از جلو چشم تو برداشته شود، آنها را می بینی که حلقه حلقه نشسته اند....

در روایتی حمادبن عثمان از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند ، حضرت در جواب این سؤال که آیا ارواح مومنان با یکدیگر ملاقات می کنند؟ فرمودند بله و از یکدیگر سؤال می کنند و یکدیگر را می شناسند و هنگامی که او (یکی از آن ها) را دیدی ، می گویی فلانی است.

برخی از روایات با تعبیر  یَتَزاوَروُن زیارت و ملاقات های ارواح با یکدیگر را بیان می کنند.

در بیانی دیگر از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که ارواح مومنان در کوه های رضوی، آل محمد را می بینند و از خوراکی ها و نوشیدنی های آنان بهره مند می شوند و در مجالسشان با آنان به گفت وگو می پردازند.

در برخی از روایات آمده است که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که وقتی یک شخص از دنیا برود، ارواح دیگران نزد او آمده و از آنان در باره کسانی که از دنیا رفته اند یا هنوز زنده اند سؤال می کنند، پس اگر گفت: زنده است، به او امیدوار شوند، ولی اگر گفت :مرده است می گویند سقوط کرده است (زیرا اگر سقوط نکرده بود و به عذاب الهی وارد نشده بود هم اکنون نزد ما بود) سپس به یکدیگر می گویند: او را ترک کنید و بگذارید تا از مرارت ها و سختی های مرگ آرامش یابد.

بنا بر این طبق این روایات، برزخیان همدیگر را بعد از مرگ می شناسند و امکان سخن گفتن با یکدیگر را دارند و یکدیگر را ملاقات می کنند.

اگر رفتگان و گذشتگان مؤمن باشند و انسان با ایمان از دنیا برود، می تواند در آن عالم، آن ها را ملاقات نماید. البته در برخی از روایات آمده که بعضی از انسان ها اصلاً عالم برزخ را درک نمی کنند.

عالم برزخ برای انسان های بسیار خوب و بسیار بد است و انسان های متوسط چندان عالم برزخ را درک نمی کنند. مانند اینکه بعضی از انسان ها به خواب می روند و هیچ چیز در خواب نمی بینند یا متوجه نمی شوند، اما انسان های دیگر خواب بسیار می بینند.

قیامت همیشگی و جاودانه است اما از مجموع آیات و احادیث بر می آید که توقف افراد در عالم برزخ متفاوت است.

عالم برزخ

در برزخ سه گروه با حفظ درجات زندگی مختلفی دارند:

۱ـ مؤمنان خالص که از نعمت های بهشتی به طور محدود بهره مندند و دعا می کنند که رستاخیر برپا شود.

۲ـ سردمداران کفر و ضلالت و نفاق، در عین این که صبح و شام بدن برزخی آن ها به آتش جهنم برزخی عرضه می شود،آرزو می کنند که قیامت برپا نشود.

۳ـ از برخی افراد در روایات به مستضعفان تعبیر شده است که ایشان نه از نعمت برخوردارند و نه از عذاب. این ها غالباً در حال خواب و یا غفلت و بی حسی به سر می برند، ولی در قیامت بیدار می شوند.

پس انسان نیکوکار در گذشته ای که در سایه رحمت خاصه خدا آرمیده است در بهشت برزخی جای گرفته و هرچه این سکونت طولانی تر گردد برای او لذت آفرین تر است. انسان گنهکار نیز برای تصفیه روح خویش و پا گذاردن به بهشت برزخی می بایست ابتدا در جهنم برزخی وارد گردد. چنین روحی بسته به نوع و مقدار آلودگی خویش مدتی را در این جهنم سپری می کند و آنگاه اگر پاک شد به بهشت قدم می نهد.

Share