فیلم/دیدار مقام معظم رهبری از بازداشت شدگان لانه جاسوسی

لیست

مصاحبه تلویزیونی وبازدید از بازداشت شدگان لانه جاسوسی 1358 ​
• زمان : 
05:46

دیدار مقام معظم رهبری با عوامل بازداشت شده لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۹ می پردازد.

مقام معظم رهبری در گفتگو با آنها، درباره وضع سکونت، غذا و بهداشت سوال می کنند و کمبودات، اشکالات یا نقیصه های وضعیت بازداشت شدگان را جویا می شوند.

همچنین آرزو می کنند با سرعقل آمدن زمامداران مستبد عالم و پس دادن مجرم ایرانی به کشور، بازداشت شدگان به آسانی و سلامتی به وطنشان برگردند.

مقام معظم رهبری حتی درباره امکان مطالعه برای بازداشت شدگان سوال می پرسند و در پایان مقابل دوربین درباره شرایط این افراد توضیح و خواسته های آنها را شرح می دهند و خواستار پیشرفت اوضاع آنها می شوند.

Share