روش های جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا

موضوع: 
روش های جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا
استفاده از اين لوازم ميزان چرخش مچ پا به داخل را که باعث آسيب ديدگی مچ پا می شود را کمتر می کند. اين وسايل با نگه داشتن قوزک پا در مکان آناتومی مشخص خود، از پيچ خوردگی آن جلوگيری می کنند.

روش های جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا یکی از شایع ترین آسیب ها در بین ورزشکاران است، مخصوصاً در ورزش هایی که شرکت کنندگان بطور مرتب بالا و پایین می پرند و روی یک پا فرود می آیند و یا برش های خیلی سریع انجام می دهند.

روش های جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا

روش های جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا

مطالعات زیادی در مورد روش های مختلف برای حمایت از قوزک و مچ پا انجام شده است که در این مطالعات روی بانداژ، وسایل شکسته بندی، کفش های پاشنه بلند و یا ترکیبی از آنها کار شده است.

استفاده از این لوازم میزان چرخش مچ پا به داخل را که باعث آسیب دیدگی مچ پا می شود را کمتر می کند. این وسایل با نگه داشتن قوزک پا در مکان آناتومی مشخص خود، از پیچ خوردگی آن جلوگیری می کنند. باندپیچی مچ پا، یک روش پیشگیرانه برای مربیان و تمرین دهندگان محسوب می شود. اما مطالعات نشان می دهد که باندپیچی تا ۱۰ دقیقه جواب می دهد و برای ۳۰ دقیقه عمل موثری انجام نمی دهد. استفاده از باند در طول ۲ سال، تعداد پیچ خوردگی را از ۸/۳۲ در هزار به ۷/۱۴ کاهش داده است. کفش پاشنه بلند هم برای پیش گیری از پیچ خوردگی مچ و قوزک پا توصیه می شود مخصوصاً زمانی که همراه با باند پیچی استفاده شود.

استفاده از بریس آسیب دیدگی را کاهش داده و تمرین شدید و منظم، در مدت زمان ۶ ماه، میزان وقوع پیچ خوردگی را به طور چشم گیری کاهش می دهد. به مربیان توصیه می شود که ورزشکاری که پیچ خوردگی مچ و قوزک پا دارد قبل از شروع مجدد تمرینات، بطور شایسته ای احیا شود و بازیکنانی که درد ملایم و یا شدیدی بخاطر پیچ خوردگی مچ و قوزک پا دارند باید به مدت ۶ ماه از پوشش های نگهدارنده استفاده کنند که استفاده از آنها به مدت یک سال مفید خواهد بود. مطالعات بیشتر بر روی پیچ خوردگی مچ و قوزک پا که یکی از شایعترین آسیب دیدگی در بین ورزشکاران است توصیه می شود.

Share