شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۴/ دین داری

این آزمایش ها مانند شاخصی برای سنجیدن فسق و ایمان عمل می کنند؛ هم در نگاهِ خدا و هم در نگاهِ خودمان. این گونه "دین داری" مان سنجیده می شود! 

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۴/ دین داری

جلسه چهاردهم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی...

برای دسترسی به سایر جلسات اینجا کلیک کنید

در مسیرِ طلب آزموده خواهیم شد، آزمایش هایی از جنسِ فدا کردن، فدا شدن...

این آزمایش ها مانند شاخصی برای سنجیدن فسق و ایمان عمل می کنند؛ هم در نگاهِ خدا و هم در نگاهِ خودمان. این گونه "دین داری" مان سنجیده می شود! 

پدیدآورنده: 
Share