کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۷ - بدترین بی انصافی ها

بزرگترین و واجب ترین مراتب انصاف دیدن زحمات و محبتهای نزدیک ترین افراد زندگی مان و تشکر از آنهاست.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۷ - بدترین بی انصافی ها

بزرگترین و واجب ترین مراتب انصاف دیدن زحمات و محبتهای نزدیک ترین افراد زندگی مان و تشکر از آنهاست.

بدترین بی انصافی ها،
- عادت کردن به محبت اطرافیان و نزدیکان ماست، که همیشگی بودن آن، مانع می شود که به چشممان بیاید و از آنها تشکر کنیم!

- کمی فکرکنیم؛ آیا ما به این بی انصافی بزرگ مبتلا نیستیم؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share