کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۸ - نیل به کمال انصاف

محال است کسی روح عذرپذیری نداشته، و نتواند از اشتباهات دیگران بگذرد، اما بتواند به کمال انصاف دست پیدا کند.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۸ - نیل به کمال انصاف

کسی به کمال انصاف، متصف خواهد شد که؛ خوبیهای دیگران را بیش از بدیهایشان ببیند و به زبان بیاورد.

محال است کسی روح عذرپذیری نداشته، و نتواند از اشتباهات دیگران بگذرد، اما بتواند به کمال انصاف دست پیدا کند.

- چشمان زیبابین که قابلیت دیدن زیبایی های دیگران را دارد،
- و روح شکر، که توان تشکر از زیباییهای دیگران را دارد؛
دو پیش زمینه ی لازم برای کسب کمال انصاف است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share