کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۰ - انصاف در مورد حیوانات

ما حق نداریم حیوانات را ندید گرفته و یا ظلمی را بر آنان روا کنیم. عدم رعایت انصاف در مورد حیوانات، انسان را تا قعر ذلت سقوط خواهد داد. 

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۰ - انصاف در حق حیوانات

رعایت انصاف در حق حیوانات، بر همه انسانها واجب است.

ما حق نداریم حیوانات را ندید گرفته و یا ظلمی را بر آنان روا کنیم.

عدم رعایت انصاف در مورد حیوانات، انسان را تا قعر ذلت سقوط خواهد داد. 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share