احکام روزه ۱ : نیت روزه (۸ مرجع)

احکام روزه, نیت روزه, احکام نیت روزه, روزه, ماه رمضان, احکام
باعنایت الهی جهت تسهیل امر تبلیغ، جزوه ای با توجه به سوالات پر تکرار پرسشگران در ایام ماه مبارک رمضان سال های گذشته، تدوین شده است .

احکام روزه ۱ : نیت روزه (۸ مرجع)

باعنایت الهی جهت تسهیل امر تبلیغ، با توجه به سوالات پر تکرار پرسشگران در ماه مبارک رمضان سالهای گذشته، این بخش تدوین شده است. موضوع این قسمت: احکام نیت روزه

در این سری مطالب نظرات مراجع عظام تقلید ذیل در حد امکان بیان شده است:

حضرات آیات عظام امام خمینی رحمه الله، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و نوری همدانی

احکام روزه 1 : نیت روزه (8 مرجع)

نیت روزه

وقت نیت روزه

همه مراجع: وقت نیت روزه رمضان از شب تا قبل از اذان صبح می باشد و نیت روزه لازم نیست به زبان جاری شود همین که بداند می خواهد برای انجام فرمان خداوند متعال روزه بگیرد کافی است.

 

نیت نکردن روزه

اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند، حکم روزه وی چیست؟

همه مراجع: روزه اش باطل است.

تذکر: کسی که عمداً نیت روزه نکرده است باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند، انجام ندهد) و در این صورت فقط قضای روزه بر او واجب است و کفاره ندارد.

 

روزه یوم الشک

همه مراجع: روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد چنانچه روزه قضا دارد نيت روزۀ قضا کند و الا نیت روزه مستحبی و... بنمايد؛ چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب مى شود.

 

فراموش کردن نیت

آیات عظام امام خمینی، سیستانی، مکارم، صافی گلپایگانی، نوری همدانی: اگر فراموش کند در شب نیت کند و سحر خواب بماند تا قبل از اذان ظهر هر وقت از خواب بیدار شود، واجب است نیت روزه کند و روزه اش صحیح است.

آیات عظام خامنه ای، شبیری، وحید خراسانی: اگر فراموش کند در شب نیت کند و سحر خواب بماند تا قبل از اذان ظهر هر وقت از خواب بیدار شود نیت روزه کند و بنا بر احتیاط واجب بعداً قضا کند.

تذکر: چون در مسئله فتوا نیست، می توانند احتیاط واجب را به باقی مراجع (با رعایت فالاعلم) رجوع کنند و قضا لازم نیست.

 

قصد انجام مفطر

اگر روزه دار در ماه رمضان قصد کند یکی از مبطلات روزه را انجام دهد اما آن را انجام ندهد، آیا روزه او صحیح است؟ مثلاً قصد کند آب بخورد، ولی پشیمان شود؟

امام خمینی (ره): روزه او صحیح است.

آیات عظام: خامنه‏ ای، سیستانی: به احتیاط واجب روزه او باطل است و باید تا افطار روزه را بگیرد و بعداً آن را قضا کند.

آیات عظام وحید خراسانی، شبیری، مکارم، صافی گلپایگانی، نوری همدانی: روزه او باطل است، اما باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد) و بعداً آن را قضا کند.

 

ترک نیت

همه مراجع (غیر از آیه الله سیستانی): اگر روزه دار در ماه رمضان قصد کند که دیگر روزه نباشد، روزه او باطل است، گرچه هیچ مبطلی هم انجام ندهد، اما باید تا اذان مغرب امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد) و بعداً آن را قضا کند.

آیه الله سیستانی: اگر دوباره نیت روزه کند بنا بر احتیاط واجب روزه ی آن روز را تمام کند و بعداً آن را قضا کند.

 

قضا شدن نماز صبح

همه مراجع: کسی که نماز صبحش چه عمداً و چه سهواً قضا شود اگر از شب نیت روزه داشته است روزه اش صحیح است.

 

 سحری خوردن

همه مراجع: سحری خوردن در رمضان واجب نیست، بلکه مستحب است؛ لذا اگر از شب نیت روزه کند و سحر خواب بماند روزه اش صحیح است.

ماه رمضان, احکام ماه رمضان, احکام, روزه, احکام روزه

مطالب مرتبط:
Share