کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۶ - یاد مرگ

یکی از واجبات تغذیه ی روح؛ توجه دائمی به مرکزی است که از آنجا آمده ایم و به آنجا قرار است مشرف شویم!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۶ - یاد مرگ

انصاف، نبض زندگی است؛ توجه دائمی به جایی که قرار است بدان مشرف شویم؛ نبض حیات روح ما را زنده نگه خواهد داشت.

یکی از واجبات تغذیه ی روح؛ توجه دائمی به مرکزی است که از آنجا آمده ایم و به آنجا قرار است مشرف شویم!

" یاد خانه ی جاودانه
و توجه مداوم به آن ، مایه ی حیات قلب است.
و فراموشی آن بی انصافی بزرگ در حق روح ما. "

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share