اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱

شما در ماه رمضان محدود می شوید، تا بهره اش را کسِ دیگری ببرد .... روزه دقیقاً به همین معناست!
فایل: 
دانلود فایلاندازه
Audio icon دانلود صوت| اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱۱۰.۴۱ مگابایت
پدیدآورنده: 
Share