مجموعه ارتباط موفق ۷ - دفع افکار منفی/ استاد شجاعی و عالی

مهارت در دفع افکار منفی، ارتباطات شما را بیمه می کند.

مجموعه ارتباط موفق ۷ - دفع افکار منفی/ استاد شجاعی و عالی

نه اینطوری نیست!!!

مهارت در دفع افکار منفی، ارتباطات شما را بیمه می کند.

باید راهِ دفع افکار منفی، 

- شنیده های منفی،
- قضاوت های منفی،
- و یا تمام حمله های شیطان

 نسبت به کسانی که با آنها در ارتباط هستی را، بیاموزی!

در غیر اینصورت؛ حتماً ارتباطاتت در میانه ی راه به شکست خواهد انجامید.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share