شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۲۵/ جستجوگری برای امام

جستجوگری برای امام، به طلب افتادن برای امام، بی‌قراری برای امام؛ فقط با یک فرمول بدست می‌آید!

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۲۵/ جستجوگری برای امام

جلسه بیست و پنجم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی، حامد کاشانی و رائفی پور...

جستجوگری برای امام؛ محصول استمرار تلاش منتظر در دو مرحله ی زیر است؛ ۱- انس دائمی با حضرت ۲- فعالیت های صحیح مهدوی

 جستجوگری برای امام، به طلب افتادن برای امام، بی قراری برای امام؛ فقط با یک فرمول بدست می آید!

محال است اهل تمرکز بر این فرمول نباشی؛ اما در درونت، این طلب و جستجوگری زنده شود. 

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share