بزرگترین سهم عرفه | استاد شجاعی

چرا باطن عرفه اینقدر قدرت دارد که می تواند تمام محرومینِ ماه رمضان را یکجا شفاعت نموده و به تطهیر برساند؟

بزرگترین سهم عرفه | استاد شجاعی

پاسخ به مهم ترین سؤالات پیرامون عرفه 

۱ـ چرا باطن عرفه اینقدر قدرت دارد که می تواند تمام محرومینِ ماه رمضان را یکجا شفاعت نموده و به تطهیر برساند؟

۲ـ چه کسانی از عرفه، بیشترین بهره را می برند؟

۳ـ چرا خداوند در روز عرفه، قبل از اینکه به اهل عرفات نظر کند، به اهل کربلا نظر می کند؟

۴ـ اهل کربلا، چه کسانی هستند؟ آیا منظور فقط کسانی است که در کربلا حضور دارند؟

❖❖❖❖ برای مطالعه بیشتر پیرامون روز عرفه با مطالب متنوع در قالبهای مختلف به «ویژه نامه روز عرفه روز نیایش» کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه «مباحث استاد محمد شجاعی» اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share