شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۲۹/ معیار شباهت به خدا

امام کیمیاگری ست که مس وجود تو را به طلا مبدل می سازد اگر؛ از کوره سخت و سوزان آزمون ها هراس نداشته باشی!

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۲۹/ معیار شباهت به خدا

جلسه بیست و نهم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی ...

امام، معیار شباهت به خداوند است! هرچه به امام نزدیک تر؛ به خدا شبیه تر.

❖ امام کیمیاگری ست که مس وجود تو را به طلا مبدل می سازد اگر؛ از کوره سخت و سوزان آزمون ها هراس نداشته باشی!

⫸ چگونه می توان در این راه بدون ترس قدم برداشت؟

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share