شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۰ / زمان شناسی

"زمان شناسی" و "موضع گیری صحیح" دو عامل رساننده ی منتظر به مقام معیت با امام علیه السلام است.

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۰ /زمان شناسی

جلسه سی ام از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 30

"زمان شناسی" و "موضع گیری صحیح" دو عامل رساننده منتظر به مقام معیت با امام است.

❖ از ابتدای تاریخ تا به امروز دو دلیل بزرگ و بسیار مهم موجب انحراف یا توقف افرادی بوده که می توانستند به تنهایی یک لشکر باشند!

- عدم درک صحیح از زمان
- عدم اتخاذ درست ترین تصمیم

⫸ و امروز در شرایط حساس آخرالزمانی چطور باید از این دو فاکتور مهم برای رشد بهره گرفت؟

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 30

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share