شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۲ / وظایف اصلی منتظر

منتظر به میزان مشارکت در زمینه سازی ظهور به شرافت و قرب به خداوند نزدیک می شود...

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۲ / وظایف اصلی منتظر

جلسه سی و دوم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 32 / وظایف اصلی منتظر

منتظر به میزان مشارکت در زمینه سازی ظهور به شرافت و قرب به خداوند نزدیک می شود.

 امروز و در شرایط حساس آخرالزمانی، وظایف اصلی منتظر در دو امر مهم خلاصه می شود؛

- مشارکت در تمدن سازی
- مشارکت در زمینه سازی ظهور

فردی می‌تواند برنده آزمون بندگی باشد که میزان مشارکت او در این دو گام بیشتر باشد.

⫸ چگونه می‌توانیم میزان مشارکتمان را افزایش دهیم؟

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 32 / وظایف اصلی منتظر

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share