ترور "آبراهام لینكُلْن" شانزدهمین رئیس جمهور امریكا در واشینگتن (1865م)

14 آوریل
آبراهام لینکلن,رئیس جمهور آمریکا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آبراهام لینْكُلْنْ شانزدهمین رئیس جمهور امریكا در 12 فوریه سال 1809م در ایالت ایلی نویزْ در خانواده ای فقیر به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی، در رشته حقوق به تحصیل پرداخت و از آن پس به وكالت روی آورد. مدت زمان زیادی طول نكشید كه لینكُلْنْ به یكی از بزرگ ترین وكلای ایالت خود تبدیل شد و از آن به بعد وارد فعالیت های سیاسی گردید. او در سال 1847م به نمایندگی كنگره امریكا انتخاب شد و طی ده سال بعد به دلیل صراحت لهجه و خطابه های سیاسی مهم، در سراسر امریكا به شهرت رسید. لینكلن در این خطابه ها سخن از بشر دوستی می گفت و علیه تبعیض های نژادی انتقاد می كرد. وی در نهایت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امریكا شركت كرد و در سال 1861م به این مقام دست یافت. در این زمان، میان مردم جنوب و شمال امریكا بر سر برده فروشی نزاع درگرفت و به صورت جنگ خونینی درآمد. لینكُلن به محض روی كار آمدن، مبارزات شدید خود را علیه تبعیضات نژادی آغاز نمود و از آرمان خود عقب نشینی نكرد. او در آغاز این جنگ های داخلی كه به جنگ های انفصال مشهورند، پی درپی شكست می خورد ولی با نیروی تدبیر و شكیبایى خود، دشواری ها را به تدریج از سر راه برداشت تا اینكه با صدور اعلامیه آزادی بردگان، وعده آزادی همیشگی برده ها را در سراسر امریكا از تاریخ اول ژانویه 1863م اعلام كرد. پس از این اعلامیه، جنگ های داخلی امریكا شدت یافت ولی با مقاومت لینكلن، این قانون تصویب شد و بردگی در سراسر امریكا لغو گردید. او هم چنین علاوه بر طرح ایجاد راه آهن سراسری امریكا، نزدیك به 240 میلیون هكتار زمین های خالصه را نیز به كشاورزان واگذار نمود. آبراهام لینكلن سرانجام تنها چند روز پس از پایان جنگ های انفصال، در 14 آوریل 1865م و در حالی كه دور دوم از دوران ریاست جمهوری خود را می گذراند، توسط یكی از طرفداران بردگی در 56 سالگی به قتل رسید. آبراهام لینكُلن را در تاریخ امریكا به عنوان فردی می شناسند كه با نظام برده داری و اسارت سیاه پوستان به مبارزه برخاست. این برداشتِ همه مورخین است، اما تمامی مورخین، در زمینه علت مبارزه با برده داری توسط لینكُلن نظر واحدی ندارند. بعضی از آنها، همسو با تبلیغات امریكایى ها، این اقدام را یك حركت معنوی در جهت بازگرداندن حقوق اجتماعی و انسانی سیاهان می دانند و بعضی دیگر كه بی طرفانه تر به حقایق می نگرند، اصل مبارزه با برده داری را یك حركت حساب شده برای جلب اعتماد و پشتیبانی قشر عظیم سیاهان امریكا و به دست آوردن آراء موافق آنها در مواقعی كه به وجودشان نیاز باشد، می دانند. 

Share