تصویب آرم نهایی جمهوری اسلامی ایران توسط امام خمینی(ره) (1359 ش)

20 اردیبهشت
تصویب نهایی آرم جمهوری اسلامی ایران(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرار بر این شد آرمی به عنوان نماد و نشان جمهوری اسلامی ایران معرفی شود كه بیانگر روح دین خواهی و اسلام طلبی ملت مسلمان ایران باشد. از این رو پس از فراخوان شورای انقلاب برای تهیه این آرم، طرح های متعددی به این شورا رسید كه سرانجام از میان آنها یك طرح مورد پذیرش قرار گرفت. در نهایت با ارایه این آرم به رهبر كبیر انقلاب اسلامی، طرح مزبور به تصویب رسید. این آرم به صورت چهار هلال و یك ستون میانی و نشانگر كلمه مقدس "اللَّه" می باشد و در عین حال كلمه مبارك "لا اله الا اللَّه" را نیز تشكیل می دهد. در توضیح محتوای این شكل نمادین می توان گفت كه ستون میانی یا شمشیر، نشانه اقتدار و قدرت؛ هلال نشان دهنده رشد، پنج جز اصلی نمایشگر اصول پنج گانه دین (مذهب تشیع)، و تركیب متقارن بیانگر تعادل و میزان و عدالت می باشد. این آرم از آن پس در وسط رنگ سفید پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر بالای عنوان تمام وزارتخانه های كشور قرار گرفت.

 

Share